Basisschool Sint Albertus

Dorpsstraat 44 5471 NB Loosbroek

Schoolfoto van Basisschool Sint Albertus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijkheid
  • Verbondenheid
  • Eigenaarschap
  • Kennis en vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Albertus is een dorpsschool in het kerkdorp Loosbroek, centraal gelegen in de gemeente Bernheze. De omgeving van Loosbroek is landelijk en vooral agrarisch ingericht. Er zijn geen andere scholen in Loosbroek. Sint Albertus is gehuisvest in het oudste, nog als dusdanig in gebruik zijnde schoolgebouw van Nederland (oudste gevel van een school die nog als school in gebruik is). In 2004 is het gebouw geheel gerenoveerd en aangepast aan de eisen die het tegenwoordige onderwijs daaraan stelt.  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen van Sint Albertus gaan naar school volgens het 4-gelijke dagen model. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan en op woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op de lange dagen lunchen de kinderen samen met de leerkracht. 

De poort en de schooldeuren zijn elke ochtend vanaf 08.20 uur open. Kinderen gaan direct naar binnen, groep 4 t/m 8 via de hoofdingang, groep 0, 1, 2 en 3 via de ‘kleuteringang’. Afscheid nemen gebeurt voor het zebrapad. De ouders van de kinderen van groep 0, 1, 2 (en groep 3 tot aan de herfstvakantie) mogen eventueel wel meelopen tot op de speelplaats.

Voor instromers geldt dat ouders/ verzorgers tot aan het intakegesprek (dit vindt na vier tot zes weken plaats) hun kind mee naar binnen mogen brengen en er nog een meekijkmoment gepland wordt onder schooltijd.

De school start om 08.30 uur. Op dat moment zijn alle ouders/ verzorgers ook weer van de speelplaats af.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan om 14.15 uur (en woensdag om 12.30 uur) zelf naar huis. De leerkracht van groep 0/1/2 loopt mee tot aan de parkeerplaats van WHV. Hier kunnen alle ouders/ verzorgers eventueel wachten om hun kind op te halen.

Daarnaast is er twee keer per jaar een kijkweek waarvoor ouders/ verzorgers zich kunnen inschrijven om een half uur aan te sluiten in de klas(sen) van hun kind(eren) om een indruk te krijgen van de dagelijkse gang van zaken onder schooltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Filios Scholengroep heeft een algemeen veiligheidsplan opgesteld. Daarnaast nog diverse andere documenten als de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, het protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, een interne klachtenprocedure, de klokkenluidersregeling en de integriteitscode. Al genoemde documenten zijn op te vragen bij de directie.

Terug naar boven