Basisschool St. Joseph

Prins Frisolaan 12 a 7242 GZ Lochem

  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool St. Joseph!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en respect
  • Eigenaarschap
  • Zelfreflectie
  • Creativiteit
  • Doelgerichtheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoewel het aantal leerlingen in de regio Lochem afneemt, blijkt onze school in staat een relatief stabiel aantal leerlingen te trekken. Wij zijn van mening dat onder andere mond op mond reclame, stabiel hoge leerresultaten en onze goede zorgstructuur hier aan een bijdrage leveren.
Weergave

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster. Een continurooster betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten en niet naar huis gaan. Het eten gebeurt onder leiding van de leerkracht met de eigen groep en in het eigen lokaal. Er zijn twee pauzes: een korte ochtendpauze van 15 minuten en een middagpauze van een half uur waarin de kinderen in hun eigen klas de lunch gebruiken en daarna nog 15 minuten (buiten)spelen. Wij vragen ouders/verzorgers om kinderen lekker gezond eten mee naar school te geven. Wanneer iedereen dat doet, zorgen we met zijn allen voor een gezondere schoolomgeving.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven