Basisschool St. Joseph

Prins Frisolaan 12 a 7242 GZ Lochem

  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Onze school scoort al jarenlang traditioneel hoog op de Centrale Eindtoets PO. Wij zijn hier trots op, maar zijn ons er ook van bewust dat kinderen op school meer leren dan enkel taal, rekenen en lezen. Juist ook de andere aspecten, die niet in de Eindtoets tot uitdrukking komen, vinden wij er toe doen. Daarom kijken wij bij de evaluatie van ons onderwijs niet enkel naar de Eindtoets, maar ook naar bijvoorbeeld sociale en creatieve opbrengsten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De intern begeleider maakt halfjaarlijks een trendanalyse van de CITO-LVS toetsen. Ook de eindtoets wordt geëvalueerd. Opvallende trends worden besproken en zijn aanleiding voor het maken van beleid, afspraken en/of inzetten van scholing.  

Naar aanleiding van deze trendanalyses hebben we de afgelopen jaren een speerpunt gemaakt van de volgende aspecten:

  • Effectieve, doelgerichte lessen;
  • Differentiatie op niveau van de leerling.  

Resultaat van deze inspanningen is dat in alle leerjaren onze schoolambities worden behaald. Komend schooljaar richten we ons op het bieden van een verrijkt basisaanbod gericht op onze middenmoot, waarbij het ervaren van eigenaarschap door de leerling ook een rol speelt. Daarnaast willen we de didactische aanpak op gebied van begrijpend lezen verder doorontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Voor de ouders en de leerlingen uit groep 8 is de keuze van een vervolgschool een actuele vraag. In de loop van de schooljaren wordt steeds duidelijker hoe het kind zich ontwikkelt. Het advies van de school wordt gebaseerd op deze ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van observaties, methode gebonden toetsen, de landelijk genormeerde toetsen uit ons LOVS en de bevindingen van de teamleden. Vooral de prestaties vanaf groep 6 op de gebieden rekenen/wiskunde en begrijpend/studerend lezen worden in de aannameprocedure van het Voortgezet Onderwijs zwaar meegewogen bij de uiteindelijke plaatsing.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven