Openbare Dalton Basisschool Nettelhorst

Bolksbeekweg 4 7241 PH Lochem

  • De jaarlijkse kookweek is een van de hoogtepunten in het schooljaar waarbij kinderen alles zelf doen. Van kopen tot koken.
  • De onderbouw groep waar de kinderen uit groep 1, 2 en op momenten groep 3 samen werken, spelen en leren.
  • Onze buitenruimte is groen, royaal en geweldig. Er zijn kippen, wilgenteenhutten, voetbalveld, waterpomp, bomen en ruimte.

In het kort

Toelichting van de school

Nettelhorst is een school in een groene omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waarom ze leren. We laten ze meedenken in hun eigen leerproces. We maken ze bewust van hun talenten! Kunnen ze iets (nog) niet? Dan leren wij ze in kansen te denken. Kinderen zijn nieuwsgierig van aard en wij vinden het belangrijk die nieuwsgierigheid te prikkelen en te stimuleren. Wij zijn volop in ontwikkeling wat betreft ons binnen- én buitenonderwijs. Wij streven ernaar nóg meer lessen buiten te gaan verzorgen. Kinderen van deze tijd leren beter wanneer zij bewegend leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Groene omgeving/gezonde school
  • Kleinschalig
  • Bewegend leren leren
  • Buitenonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
32
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor naschoolse opvang zijn meerdere partijen beschikbaar, bijvoorbeeld: Avonturijn, Konijn & ko. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven