Daltonschool De Tweemaster

Nassaupark 80 2161 KL Lisse

Schoolfoto van Daltonschool De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De Tweemaster in Lisse is een openbare school die een inclusieve omgeving biedt voor alle kinderen. Ouders kiezen bewust voor deze school vanwege het openbare karakter, het Daltonconcept en de positieve uitstroomresultaten. Het onderwijs moedigt leerlingen aan om zelfstandige keuzes te maken en samen te werken. De school, gevormd door leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving, heeft twee locaties: een in de Oranjebuurt en een in de Schildersbuurt.

Daltonschool De Tweemaster in Lisse is a public school that provides an inclusive environment for all children. Parents choose this school consciously for its public character, the Dalton concept, and the positive graduation outcomes. The education encourages students to make independent choices and collaborate. The school, shaped by students, staff, the school building, and the surroundings, has two locations: one in the Oranjebuurt and one in the Schildersbuurt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit
  • Samenwerken
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren het vakantierooster welke is gemaakt met de basisscholen in Lisse. 

De studiedagen binnen de kern kunnen afwijken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven