Basisschool De Lisbloem

Orion 2 2163 AJ Lisse

Schoolfoto van Basisschool De Lisbloem

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten zal de duo leerkracht of een andere collega gevraagd worden de groep over te nemen. Dit is voor kinderen rustig en overzichtelijk.

Het kan ook zijn dat er een vervangende leerkracht in de groep aanwezig is. De afwezige leerkracht zorgt ervoor dat het rooster klaar is, er een plattegrond en informatie over de leerlingen aanwezig is in het lokaal. In elke klas is een map aanwezig met algemene informatie over de organisatie op De Lisbloem. De invallende leerkracht is dan op de hoogte van de werkwijze, regels en afspraken en voelt zichzelf ook thuis bij ons.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school wordt in jaargroepen gewerkt die variëren in grootte, soms zijn jaargroepen gecombineerd. Binnen de groepen is er aandacht voor het individuele kind, waarbij rekening wordt gehouden met gedrag, werkhouding, tempo en niveauverschillen door taken aan te bieden op verschillende niveaus en van verschillende grootte. Naar gelang de toegewezen formatie proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. Waar dat niet lukt, proberen we zo veel mogelijk dagdelen te zorgen voor extra ondersteuning. In de kleutergroepen hangt het van de groepsgrootte af of we kiezen voor combinatiegroepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven