Basisschool De Lisbloem

Orion 2 2163 AJ Lisse

Schoolfoto van Basisschool De Lisbloem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Lisbloem

De schoolgids geeft u een helder beeld van onze school waarbij ons enthousiasme en fijne gevoel bij De Lisbloem duidelijk naar voren komt. U zult hier een aantal cijfers en feiten vinden afkomstig van DUO en de inspectie. Naast alle feiten en cijfers geven we u uitleg over de manier waarop we werken, wat onze visie op onderwijs is, hoe wij de toekomst van de Lisbloem zien en wat we kinderen graag mee willen geven zodat zij met zelfvertrouwen en trots op zichzelf de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Naast een goede basiskennis willen wij dat zij hun talenten ontdekken, ontwikkelen en toepassen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch onderwijs
  • Samen leren/respect
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Lisbloem blijft de laatste jaren redelijk stabiel en dat voorzien we ook voor de komende jaren. De Lisbloem is een kleine, sfeervolle school.  Leerlingen voelen zich gezien bij ons op school, voelen zich veilig en doordat leerkrachten en leerlingen elkaar kennen is er veel respect voor elkaar en heerst er een goed pedagogisch klimaat.

Alle kinderen zijn welkom op De Lisbloem. Er zitten veel leerlingen bij ons op school uit de wijk en de nabije omgeving maar ook uit andere wijken in Lisse. De ouders van deze leerlingen hebben voor onze school gekozen vanwege de identiteit, de positieve verhalen van andere ouders of vanwege ons onderwijsconcept. Ons thematisch onderwijs onderscheidt zich van andere scholen in Lisse.

Er staat nieuwbouw voor De Lisbloem gepland voor 2023-2024. We verwachten dat het leerlingenaantal daardoor iets zal stijgen, zeker omdat we het gebouw dan passend kunnen maken bij onze visie en ons onderwijsconcept. Het ziet er nu naar uit dat er een school gebouwd gaat worden voor 8 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven