Basisschool De Lisbloem

Orion 2 2163 AJ Lisse

Schoolfoto van Basisschool De Lisbloem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Lisbloem

De schoolgids geeft u een helder en eerlijk beeld van onze school waarbij ons enthousiasme en fijne gevoel bij De Lisbloem duidelijk naar voren komt. U zult hier een aantal cijfers en feiten vinden afkomstig van DUO en de inspectie. Naast alle feiten en cijfers geven we u uitleg over de manier waarop we werken, wat onze visie op onderwijs is, hoe wij de toekomst van de Lisbloem zien en wat we kinderen graag mee willen geven zodat zij met zelfvertrouwen en trots op zichzelf de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Naast een goede basiskennis willen wij dat zij hun talenten ontdekken, ontwikkelen en toepassen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch onderwijs
  • Samen leren/respect
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een aantal jaren geleden is er een school in Lisse gesloten. Deze leerlingen zijn grotendeels op de Lisbloem gekomen. 2 jaar geleden is er een nog een school gesloten en zijn 20 leerlingen van de bovenbouw bij ons gekomen. De daling van het leerlingenaantal wordt vooral veroorzaakt doordat deze kinderen nu naar de middelbare school zijn gegaan.

De inschrijvingen voor de komende jaren laten een positief beeld zien. We verwachten na de nieuwbouw ook weer te zullen groeien. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven