Basisschool de Flecht

Buorsterwyk 36 8408 JA Lippenhuizen

  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit de directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten. Naast hun lesgevende taken met de voorbereidingen en het nakijkwerk hebben de leerkrachten ook nog algemene schooltaken zoals het bijwonen van vergaderingen, organiseren van bijzondere activiteiten, aansturen van werkgroepen, volgen van nascholing e.d.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeelsleden, wordt eerst zoveel mogelijk geprobeerd om de vervanging intern te regelen, sterk afhankelijk van de duur van afwezigheid. Wij streven ernaar om de dagelijkse schoolpraktijk zoveel mogelijk door te laten gaan. Bij langdurige afwezigheid zal de vervanging van buiten het eigen team moeten komen. Bij gebrek aan invalkrachten zal een groep de eerste dag op school intern worden opgevangen en wordt de groep opgesplitst; vervolgens kan bij toerbeurt een groep naar huis worden gestuurd. Gelukkig is dit afgelopen jaar niet voorgekomen en hebben we het intern op kunnen lossen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleuters van groep 1/2 maken gebruik van het groepslokaal, speellokaal en een buitenspeelterrein. Kleuters leren al doende tijdens de dagelijkse werklessen. In de kleutergroep wordt gebruik gemaakt van veel en uitdagend ontwikkelingsmateriaal. Middels observaties wordt er gekeken naar de ontwikkeling. De ontwikkeling wordt bijgehouden in het DORR registratiesysteem. In groep 2 zijn kinderen actief en passief bezig met letters en woordjes. Structureel komen letters aan bod. Bij de overgang van groep 2 naar 3 kunnen de meeste kinderen letters verklanken. Ze kunnen dan 12 tot 16 letters benoemen. Leerkrachten maken gebruik van de methode Schatkist Taal en Rekenen, projecten vanuit de Kleuteruniversiteit, aangevuld met de lessen uit Met Sprongen Vooruit en uit de map van Wereld in Getallen en de map gecijferdheid.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De weergegeven uren per vakgebied gelden als richtlijn. Per groep kunnen de onderwijsbehoeften van de leerlingen verschillen, waardoor er verschillen per vak, per groep en per periode kunnen zijn.

Onder taal verstaan wij ook spelling. In de uren voor lezen zijn ook de lessen begrijpend lezen verwerkt.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn tevreden met de extra ondersteuning die momenteel geboden wordt. Er is voldoende kennis in huis. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kleuters van groep 1/2 maken gebruik van het groepslokaal, speellokaal en een buitenspeelterrein. Kleuters leren al doende tijdens de dagelijkse werklessen. In de kleutergroep wordt gebruik gemaakt van veel en uitdagend ontwikkelingsmateriaal. Middels observaties wordt er gekeken naar de ontwikkeling. De ontwikkeling wordt bijgehouden in het DORR registratiesysteem. In groep 2 zijn kinderen actief en passief bezig met letters en woordjes. Structureel komen letters aan bod. Bij de overgang van groep 2 naar 3 kunnen de meeste kinderen letters verklanken. Ze kunnen dan 12 tot 16 letters benoemen. Leerkrachten maken gebruik van de methode Schatkist Taal en Rekenen, projecten vanuit de Kleuteruniversiteit, aangevuld met de lessen uit Met Sprongen Vooruit en uit de map van Wereld in Getallen en de map gecijferdheid.  


Terug naar boven