Basisschool de Flecht

Buorsterwyk 36 8408 JA Lippenhuizen

  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Flecht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Een breed vormingsaanbod
  • Basisvaardigheden
  • Handelingsgericht werken
  • Leefstijl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Lippenhuizen is een prachtig dorp in een fraaie omgeving.  We zien ook dat Lippenhuizen zich steeds meer ontwikkelt tot een evenwichtige samenleving. We zien dat er zich naast bestaande (huur)woningen ook prachtige nieuwprojecten zijn.  Dit zorgt voor een gemêleerde samenstelling van ouders en leerlingen.

Onze ouders kenmerken zich als actief en betrokken bij onze school.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven