Timotheusschool

Laan van Rapijnen 38 3461 GH Linschoten

  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Hierbij krijgt iedere leerling een score tussen de 500 en 550. Daarnaast krijgt de school een score die is gebaseerd op het gemiddelde van de leerlingen, rekening houdend met de leerlingenpopulatie.Van deze toetsten ontvangen de ouders een uitgebreide rapportage. Deze toetsresultaten worden uitvoerig met hen besproken, zodat zij een beeld krijgen van de prestaties van hun kind in vergelijking met de andere kinderen in Nederland. Daarnaast geeft de toets informatie over de school in vergelijking met andere scholen. De resultaten van deze toetsen worden jaarlijks intern besproken; ze zijn een bezinning op het gegeven onderwijs. We kunnen daaruit conclusies trekken, bijvoorbeeld over de aanschaf van een nieuwe methode, aanpassing van de didactiek of extra instructietijd voor een bepaald aspect.  De school heeft op basis van analyses van de leerpotenties van de kinderen streefcijfers geformuleerd.  Een score tussen 534 en 536 beschouwen we als voldoende. Een score boven 536 wordt als goed beschouwd. De gemiddelde score over de laatste 3 jaar is 536,4. In 2016 werd een gemiddelde score van 537,6 behaald.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Timotheusschool valt in het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Dat betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belengrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven