Timotheusschool

Laan van Rapijnen 38 3461 GH Linschoten

  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool

Het team

Toelichting van de school

Je ontmoet op De Timotheusschool leerkrachten die vol passie onderwijs geven. We geven ruimte aan leerlingen om hun eigen initiatieven te ontwikkelen en we krijgen ruimte om eigenaar te zijn van het onderwijsproces. De leerkrachten werken intensief met elkaar samen, zijn enthousiast en betrokken, ontwikkelen zich en zijn teamspeler. Elk jaar worden teamscholingen georganiseerd. Het schoolteam kent zogenaamde werkgroepen die een leerlijn coordineren/aansturen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, worden de volgende stappen doorlopen:

1. Er wordt een aanvraag gedaan in de invalpool bij PIO Transvita;

2. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, dan wordt er een beroep gedaan op leerkrachten die op desbetreffende dag vrij zijn;

3. Leerkrachten die vanuit de werkdrukmiddelen extra ondersteuning geven, worden gevraagd om de groep te draaien;

4. Er wordt gevraagd bij een collega-school of er nog een invaller beschikbaar is;

5. Kinderen worden naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoogbegaafde kinderen krijgen eenmaal per week extra en anders les. Onder leiding van een speciaal daarvoor aangestelde leerkracht werken de kinderen met thema`s. Deze worden gekozen op basis van de Meervoudige Intelligenties van Gardner. De verdiepingsklas heeft een vaste opzet. Iedere les begint met een startactiviteit: dit kan een bericht uit het nieuws zijn, een filmpje, een verhaal, een opdracht, etc. Daarna wordt er aan thema activiteiten gewerkt. Hier staan 2 methodes centraal: de Taxonomie van Bloom en het Tasc. In de begeleiding wordt met name aandacht besteed aan de executieve vaardigheden van deze leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er is onderwijs georganiseerd voor kinderen die iets 'meer' aan kunnen en voor kinderen die extra ondersteuning behoeven. 

We werken met het EDI instructiemodel. Hierdoor werken kinderen aan hun leerdoelen. Kinderen die het leerdoel al kennen, mogen al snel met opdrachten aan de slag op hun niveau. Leerkrachten organiseren zo ook ruimte voor kinderen die extra instructie nodig hebben. De extra instructie wordt gegeven aan de instructietafel. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen een duidelijke structuur neerzetten inzake zicht op ontwikkeling:

verdiepte analyse van toetsen - groepsoverzicht - blokplan - weekplanning - logboek.

Het gaat erom dat leerkrachten hun aanbod nog meer afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven