Timotheusschool

Laan van Rapijnen 38 3461 GH Linschoten

  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van de Timotheusschool, de Protestants Christelijke basisschool voor Linschoten. Wij zijn een 'brede basisschool' die sinds 2010 gehuisvest is in een geheel nieuw schoolgebouw als onderdeel van de "Brede Vaart". Dit venster biedt u inzicht in de resultaten en de ontwikkelingen van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie en weet u wat u straks mag verwachten als uw kind een leerling wordt van onze school. Ook voor 'huidige' ouders geeft het een goed beeld. Kortom...naast onze schoolwebsite is dit een interessante site met veel informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloven in en met kinderen
  • samen zorgen
  • samen ontwikkelen
  • samen groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In augustus 2017 stapt de school over naar het vijf gelijke dagen model

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven