Basisschool Triangel

Linnerhof 36 6067 EJ Linne

Schoolfoto van Basisschool Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het team van BS Triangel, Jeroen Tholen

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Midden Limburg: SWVPO3102ml.nl

Meer informatie over de Samenwerkingsverbanden vindt u op www.innovo.nl/informatie samenwerkingsverbanden.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • werken aan 21e Century skills
  • ontwikkelingsgericht/kansrijk
  • aandacht voor het individu
  • sociaal veilige gezonde school
  • ontwikkeling kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal over de afgelopen jaren laat een flinke groei zien en de verwachting is dat deze ook blijft groeien, mede door de bouw van een geheel nieuwe woonwijk in Linne. Hadden we op teldatum 01-10-2019 nog 205 leerlingen, op 01-02-2023 zijn we gegroeid naar 237. Met het zicht op de genoemde ontwikkelingen zal onze school de komende jaren een groei doormaken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De getoonde schooltijden zijn de tijden dat de lessen starten of eindigen.

De leerlingen komen vanaf 8.20 de school binnen en lopen naar hun klaslokaal. We starten om 8.30 uur met de les. Tijdens de pauzes wordt er altijd toezicht gehouden door twee onderwijskrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven