Basisschool Triangel

Linnerhof 36 6067 EJ Linne

Schoolfoto van Basisschool Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Sinds het schooljaar 2018-2019 wordt binnen INNOVO gewerkt in clusters. Wij zijn aangesloten bij het cluster Zuid West Midden Limburg. De volgende scholen zijn hierbij aangesloten: Draaiende Wieken (Posterholt), Keuningshöfke (Koningsbosch), het Avontuur (Buchten), Swentibold (Born) en BS Triangel (Linne). Met dit cluster werken we aan gezamenlijke ontwikkelonderwerpen. Zo willen we de kwaliteit van het onderwijs verhogen. 

Daarnaast: is er vervanging nodig dan wordt eerst op de betreffende school geprobeerd de vervanging intern op te lossen. Lukt  dit niet, dan wordt een beroep gedaan op de andere scholen binnen het cluster.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Tevens zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

  • Sociaal-Emotionele ontwikkeling (Rots & Water)
  • Wetenschap, techniek en kunst 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wilt u meer informatie: www.innovo.nl/verantwoording verplichte onderwijstijd en/of

www.innovo.nl/gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom op onze school. We maken geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Elk kind is anders en krijgt bij ons de ondersteuning die het nodig heeft.         

                                                                                        

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op weg naar een Kind Centrum

Op 14 juni 2018 is een intentieverklaring getekend tussen BS Triangel, Stichting Kinderopvang Roermond, Echt en Maasgouw (SKEM) en de gemeente Maasgouw voor de vorming van een Kindcentrum. 

Terug naar boven