Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'

Hogeweg 55 1906 CC Limmen

  • Schoolfoto van Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'
  • Schoolfoto van Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'
  • Schoolfoto van Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit is geregeld door middel van de invalpool van Blosse.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het is onze ambitie, dat ieder kind dat onze school verlaat, weet waar hij of zij goed in is. Dat betekent dat wij kinderen kennis willen laten maken met een breed scala aan vakgebieden. Dit doen we als volgt:

  • Een keer per week wordt er een techniekatelier georganiseerd. Hier leren de kinderen verschillende onderdelen van techniek. Bijvoorbeeld, hoe maak je een stevige constructie, solderen, figuurzagen, demonteren, proefjes enz.
  • Kinderen gymmen bij de kleuters 4 keer per week. Zij worden begeleid door de eigen leerkracht. Een van de leerkrachten heeft veel kennis van motorische ontwkkeling bij kinderen en deelt haar kennis met de leerkrachten. In de school is ook een ergotherapeut aanwezig. Ook zij deelt haar kennis en ervaring met ons. Vanaf groep 3 krijgen kinderen 1x per week les van de vakleerkracht gym en 1x per week van de eigen leerkracht.
  • In de school is een coördinator voor cultuur en beeldende vorming. Samen met een werkgroep hebben zij een doorgaande lijn beeldende vorming opgezet.
  • Regelmatig maken we gebruik van Toonbeeld voor dans en muziek. Daarnaast heeft een van de leerkrachten bij ons op school haar eigen dansschool en deelt haar kennis van dans en choreografie met het team en de kinderen.
  • Op school maken kinderen kennis met dieren en de natuur. Zo kunnen kinderen aan het werk in de schooltuintjes en verzorgen de groepen 5 t/m 8 de kippen en konijnen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op Het Kleurenorkest vinden we bewegen erg belangrijk. In ons bewegingsonderwijs en bij het buitenspelen bieden we allerlei activiteiten aan die beide hersenhelften stimuleren, zodat die goed leren samenwerken. Dit is voorwaardelijk om op een hoger abstractieniveau te kunnen denken, hetgeen gebeurt bij het leren lezen en rekenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Kleurenorkest realiseert waar mogelijk onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving en omliggende regio. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.  Daarbij is het van belang dat we de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig signaleren en in kaart brengen. Wij doen dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogisch partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoeken we, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en ons schoolbestuur ‘Stichting Blosse’.

Op de laatste bladzijde van ons ondersteuningsprofiel is een overzicht te vinden van de mogelijkheden die wij bieden aan begeleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen een aantal teamleden nog scholen in het omgaan met agressie van kinderen. En we willen onze aanpak voor hoogbegaafdheid verder integreren in ons reguliere onderwijs en uitbreiden voor specifieke kinderen. Ook ligt er een ambitie om eventueel een proef te starten met Wiskunde.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Kleurenorkest is een kindcentrum van Blosse. Binnen Blosse werken Opvang en onderwijs samen. Ons kindcentrum is de afgelopen 2 jaar uitgegroeid tot 1 hecht team. Alle collega's van opvang en onderwijs volgen zoveel mogelijk tegelijkertijd dezelfde scholing van onze pijlers. Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van een inhoudelijke doorgaande lijn van peuteropvang naar kleuteronderwijs.

Terug naar boven