Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'

Hogeweg 55 1906 CC Limmen

  • Ieder jaar werken we hard om van alles te verbouwen en te laten groeien.
  • De leerlingenraad heeft een sponsorloop georganiseerd om dit te kunnen realiseren. De kinderen zijn ook verantwoordelijk voor de verzorging.
  • Wij hebben maar liefst 3 schoolpleinen! Met prachtige bomen voor natuurlijke schaduw en veel ruimte om les te krijgen en te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster, alwaar u informatie gegeven wordt over kindcentrum HET KLEURENORKEST. De gegevens in dit venster zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

In ons kindcentrum koesteren we ieders talenten en krijgen kinderen binnen duidelijke structuren veel ruimte hun (latente) talenten verder te ontdekken, te ervaren, te oefenen en te ontwikkelen. Onze meesters en juffen weten dit pedagogisch slim te vervlechten met alle leerdoelen die het basisonderwijs volgens de wet moet aanbieden. Kom kijken, kom luisteren, kom voelen! Dan herken je de waarden, die wij belangrijk vinden: bezieling, respect, (opr)echt contact, motivatie, nieuwsgierigheid, eigen(wijs)heid

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurlijke nieuwsgierigheid
  • Natuurlijk leren
  • Systemisch werken
  • Oplossingsgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze locatie is opgericht in 2007 en uitgegroeid naar een volwaardig kindcentrum met in 2023 9 onderwijsgroepen. We zijn trots op de combinatie van een bijzonder concept, dat het kind zeer centraal stelt en de structuren en systemen die maken dat we voldoen aan de huidige kwaliteitseisen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven