Basisschool Het Talent

Queenstraat 37 B 6663 HA Lent

Schoolfoto van Basisschool Het Talent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Niet de doelen, maar de ontwikkelingsbehoeften van kinderen zijn richtinggevend voor ons onderwijs. Wij willen dat ieder kind vooruit gaat, zich optimaal ontwikkelt en het maximale behaalt. Hoe snel dat gaat en wat dat maximale omvat, is voor elk kind anders.

De ontwikkelingen van de kinderen brengen we zorgvuldig in kaart. Naast de observatie van de mentor nemen wij zowel methode gebonden toetsen voor diverse ontwikkelingsbieden als methode onafhankelijke toetsen waaronder BOOM LVS af. Dit doen wij vooral om het beeld van de mentor te controleren.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen worden vooruit getoetst. Op deze manier hebben wij van elk kind helder wat en hoe de leerstof wordt beheerst. Voor elk kind wordt een plan opgesteld en hij/zij weet bij welke instructie hij/zij aanwezig moet zijn. Toetsen van de methode worden hiervoor ingezet. Leerlingen worden dus individueel op hun eigen niveau aangesproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De actuele uitstroomcijfers van schooljaar tot en met 2019 vindt u in bijgevoegd document, geheel onderaan de pagina.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2015 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. In het algemene beeld, staat het volgende: '‘Basisschool Het Talent is ambitieus en steeds opnieuw op zoek naar verdere kwaliteitsverbetering, ook al kan de school nu al bijna voldoen aan alle onderdelen van de tien onderzochte standaarden en de daarbij horende portretten’’.  

De school blijft genoeg kansen zien om door te groeien. Dit is opgenomen in een nieuw schoolplan voor de komende vier schooljaren. Hiermee erkent de onderwijsinspectie een belangrijk uitgangspunt van onze visie! 

Terug naar boven