Basisschool Het Talent

Queenstraat 37 B 6663 HA Lent

Schoolfoto van Basisschool Het Talent

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gaat via directie en Conexus

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs in units

Het eerste dat opvalt, is dat HET TALENT werkt met units. Dat zijn eigenlijk kleine schooltjes binnen de grote school, aangeduid met een kleur. In de units zitten ongeveer honderd kinderen van vier tot twaalf jaar bij elkaar. Elke unit kent vier mentorgroepen, twee met kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar en twee groepen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar. Onze school kent dus niet de strakke indeling van groep een tot en met acht. Waarom die leeftijden door elkaar? Waarom niet een groep van leeftijdsgenoten? Kinderen leren op hun eigen niveau, in hun eigen tempo, van het lesaanbod en van elkaar. Ze krijgen zo de gelegenheid om te leren, (samen)spelen en werken op het niveau waar zij op dat moment aan toe zijn. De leerkrachten noemen wij mentoren. Iedere mentor is verantwoordelijk voor een mentorgroep. De mentor volgt de ontwikkeling van alle kinderen uit zijn of haar mentorgroep nauwgezet, geeft instructies en is aanspreekpunt voor u en uw kind. Dat wil niet zeggen dat hij of zij de hele dag met deze groep werkt: kinderen werken met elkaar, omdat ze nu eenmaal zo veel van elkaar kunnen leren. De mentoren werken in een team, zodat ze kennis uit kunnen wisselen over de begeleiding van de kinderen.

Speel-leerstoflijnen (spil)

Op HET TALENT bieden we de leerstof aan in een speelleerstoflijn (spil). We gaan ervan uit dat u het meest weet van uw kind. Op basis van een vragenlijst met kenmerken die u invult, start uw kind in een speelleerstoflijn per ontwikkelingsgebied (bijvoorbeeld taal, sociale ontwikkeling of rekenen). In elke speelleerstoflijn werken kinderen met elkaar, die op dat moment op hetzelfde niveau zitten. De speelleerstoflijnen zijn en blijven voortdurend in ontwikkeling.

Zelfstandig werken

Vanaf het moment dat de kinderen op school komen, besteden we veel aandacht aan zelfstandig werken. De kinderen werken met planbord, dag- en weektaken, die ze zelf leren in te plannen. Elke dag hebben ze verplichte taken en keuzeactiviteiten. We stimuleren een actieve houding. Doordat uw kind zelf op zoek gaat naar oplossingen en meer verantwoordelijkheid krijgt, leert het sneller zelfstandig te werken. Niet alleen individueel, maar ook in groepjes: ook de groepjes werken zelfstandig. Zo komt ook samenwerken aan de orde. Elke week krijgen de kinderen in taakvorm de leerstof en instructies aangeboden. Na een algemene uitleg gaan ze hun taken voor de komende week plannen. Op deze manier krijgt elk kind een leerarrangement aangeboden, dat op zijn of haar niveau is afgestemd.

Werken met onderwerpen

Door de hele school werken we aan dezelfde onderwerpen. Die benaderen we vanuit verschillende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap & techniek, milieu, verkeer, motoriek, creatief en kunst. Regelmatig werken de kinderen gezamenlijk aan de onderwerpen; ze verwerken de dingen die ze onderzocht en geleerd hebben in projecten, die ze mogen presenteren. Kinderen bedenken en formuleren na de introductie van het onderwerp een eigen onderzoeksvraag. We brengen kinderen dicht bij het onderwerp, zodat ze het écht beleven en er actief mee bezig zijn. We zetten ook ervaringsdeskundigen in, gebruiken ervaringen van ouders en ondernemen excursies.

Creativiteit

We besteden veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling van kinderen. We bieden muziek, drama, dans en beeldende vorming. Maar we vinden creativiteit ook heel belangrijk waar het gaat om zaken als ontwerpen, oplossingen bedenken, op andere manieren leren kijken. Zodat kinderen hun eigen manier en aanpak ontdekken, op alle mogelijke ontwikkelingsgebieden.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

zie schoolgids

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie hiervoor de schoolgids

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als school bieden wij ondersteuning aan kinderen op alle niveaus in hun ontwikkeling. Voor kinderen met een bovengemiddeld IQ is een speciale unit opgericht, waar zij extra uitdagingen krijgen naast hun huidige lesmateriaal. Tevens hebben wij voor kinderen met een lager IQ een unit waarin zij extra ondersteuning krijgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

zie ambities schoolgids

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal en kinderdagverblijf vallen onder beheer van de KION.

De peuterspeelzaal Goudwinde beschikt niet over een VVE, omdat de regio waar deze peuterspeelzaal gevestigd is, niet aangemerkt is hiervoor. Echter biedt de Goudwinde wel extra ondersteuning aan kinderen en beschikken daarom over een VVE-accent. 

De KION maakt gebruik van passende opvang, hierin werken verschillende organisaties samen aan een passende vorm van opvang voor ieder kind. Hierbij staan het welbevinden, de ontwikkelingsbehoeften en de mogelijkheden van het kind voorop.

Terug naar boven