De Sluis

Binnendijk 198 8244 AJ Lelystad

  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Sluis ligt in de wijk Lelystad-Haven, naast het voormalige “Werkeiland Lelystad”. Deze wijk is omringd door grote recreatieplassen, een kanaal, de Oostvaarders dijk en het bos ‘Hollandse Hout’. Aan de dichtbijgelegen sluis, heeft onze school op ‘natuurlijke’ wijze haar naam ontleend. De oudste woningen in deze wijk - en zo ook onze school – zijn begin jaren ‘80 gebouwd. Rond de eeuwwisseling is de wijk uitgebreid met nieuwbouw.

De school is de enige basisschool in de wijk en is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie, waarin het buurthuis De Windhoek, de Stichting Kinderopvang Lelystad en Wijkgericht Werken partners zijn. De school is vanuit de hele wijk te voet of met de fiets goed en veilig bereikbaar. De Sluis is een rookvrije school, dat betekent dat er op en net buiten het schoolplein niet gerookt mag worden. Voor auto’s is er tegenover de school voldoende parkeergelegenheid. Voor de school mag je niet parkeren, zie de gele streep! De Sluis is een middelgrote school met een bezetting van ongeveer 180 leerlingen. We werken met 16 leerkrachten en één vakleerkracht gymnastiek. Deze worden, gedurende het hele schooljaar, regelmatig door hulp/klassenouders ondersteund bij diverse activiteiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • duurzaam, goed onderwijs
  • eigenaarschap en samenwerken
  • groei en ontwikkeling
  • dorpsschool en betrokkenheid
  • jezelf kunnen zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft de aankomende jaren te maken met vergrijzing in de wijk. Het aantal leerlingen daalt op dit moment langzaam. Van veel woningen in de wijk Lelystad Haven die verkocht worden aan (nieuwe) jonge gezinnen, komen de kinderen meestal naar onze basisschool. Wij hopen binnenkort ook weer te groeien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De RI en E is afgenomen op dinsdag 5 februari 2019. Het rapport is in te zien op school.

Ons gedrags- en pestprotocol is opgenomen in het veiligheidsplan.

Terug naar boven