De Lepelaar

Kempenaar 14 58 8231 VW Lelystad

 • Al onze leerlingen krijgen les middels een digibord
 • al vanaf groep 1 speelt woordenschat onderwijs een belangrijke rol
 • Schoolfoto van De Lepelaar
 • Het afscheid van groep 8 markeren wij met een musical en een gezellige barbeque
 • De sportdag (survival) van de bovenbouw is zeer geliefd! De allerjongsten doen mee aan onze sport- en speldag op het schoolplein.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij het SchoolVenster van OBS De Lepelaar te Lelystad!

In dit SchoolVenster delen wij informatie met u over:

 • ons onderwijsconcept
 • onze omgeving (wijk)
 • onze resultaten

Voor vragen of meer toelichting kunt u contact met ons opnemen op 0320-240583 of lepelaar@stichtingschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier in leren
 • Vertrouwen
 • Ontwikkelen
 • Rijke leeromgeving
 • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang voor leerlingen voor en na schooltijd en tijdens vakanties en vrije dagen wordt door ouders zelf georganiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven