Kindcentrum De Helmstok

Volkerakstraat 30 8226 GS Lelystad

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Helmstok
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Helmstok
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Helmstok
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Helmstok
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Helmstok

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom en fijn dat u geïnteresseerd bent.

Wij zijn trots op ons onderwijs en onze opvang.

De Helmstok is een fijn kindcentrum, met een prachtig groot- én steeds groener plein en fijne groene speelvelden erom heen. 

Op onze school staat de positief christelijke identiteit voorop en staat sterk onderwijs centraal.

We geven les aan ongeveer 140 leerlingen uit alle delen van Lelystad.

We streven samen met ouders en kinderen naar een steeds hogere kwaliteit van onderwijs en koppelen burgerschap aan onze identiteit.

Ook kunt u dus bij ons terecht voor kinderopvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang.

Dit organiseren we in samenwerking met Kleurrijk. 

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groet, Hinke Tigelaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw & kleinschalig
  • Kindcentrum: onderwijs/ opvang
  • Kwadraatonderwijs (HB)
  • Thematisch onderwijs
  • Nauwe samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school maakt, samen met 22 andere basisscholen en Kindcentra deel uit van Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs. De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving. Scholen van Florion zijn scholen die leven en werken vanuit de Bijbel en hebben een bewust en toegewijd christelijk karakter. Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw, geloofwaardig en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God.

De Helmstok biedt naast onderwijs ook opvang aan in samenwerking met Kleurrijk. Samen ontwikkelen we ons het komende jaar naar een Integraal Kindcentrum waarin we in één doorgaande lijn opvang en onderwijs bieden van 0 tot 13 jaar. Kleurrijk biedt op dezelfde locatie als het onderwijs verschillende vormen van opvang aan: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en ook voorschoolse opvang. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Helmstok biedt naast onderwijs ook opvang aan in samenwerking met Christelijke kinderopvang Kleurrijk. Samen ontwikkelen we ons naar een Integraal Kindcentrum waarin we opvang en onderwijs bieden van 0 tot 13 jaar. Kleurrijk biedt op dezelfde locatie als het onderwijs verschillende vormen van opvang aan: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en ook voorschoolse opvang. 

Spelen

Kinderopvang: Buiten spelen vinden we belangrijk. Er is een aparte buitenruimte voor het kinderdagverblijf. Deze groene buitenruimte bevat veel verschillende hoogtes en materialen, hierdoor hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen. We maken gebruik van buitenspeelbroeken, zodat de kinderen ook bij nat en koud weer heerlijk buiten kunnen spelen. Ook is er binnen een grote groepsruimte. Door de fijne inrichting is er veel ruimte voor de kinderen om heerlijk te spelen en te ontdekken. 

Buitenschoolse opvang: De kinderen spelen op het schoolplein, dit is vertrouwd terrein voor hen. We hebben schommels en een voetbalveld met kunstgras. Verder is er een open plek waar we spelletjes met de kinderen kunnen doen. We hebben een schuur waar het buitenspelmateriaal ligt zoals springtouwen, voetballen en skelters. We gaan per dag minimaal 1 keer buiten spelen met de kinderen. Met lekker weer gaan we soms naar het park in de buurt en bij slecht weer mogen we gebruik maken van de gymzaal naast de school.

Christelijke identiteit

Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. Bijbelse normen en waarden staan centraal binnen onze kinderopvang en we streven ernaar dat de kinderen zich veilig en geliefd voelen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. 

Samenwerking

De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we bewuste keuzes. Ook is er een nauwe samenwerking met de leerkrachten. Als een kind van ons uit naar de basisschool gaat is er een goede doorgaande leerlijn. Ook hebben we samen met de kleutergroepen gezamenlijke thema’s.

Bij de BSO is de samenwerking met de school merkbaar door bijvoorbeeld de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. We sluiten aan bij de regels van de Kanjertraining die ook gebruikt worden op de school.

Aandacht en plezier

Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang op Kindcentrum De Helmstok. Heel praktisch betekent dit dat we op vaste tijden eten en drinken en ook veel ruimte laten om lekker te spelen en te ontdekken. We spelen in op de behoefte van elk kind en bieden afwisseling en uitdaging.

Op de BSO bieden we de kinderen elke dag een activiteit aan?, maar deze activiteit is niet verplicht?. Dit zijn verschillende activiteiten zoals sport en spel, knutselen of iets bakken. Dit willen we ook steeds meer doen in samenwerking met externe partijen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven