Timotheüsschool

Zuiderwagenplein 11 8224 AD Lelystad

  • Schoolfoto van Timotheüsschool
  • Schoolfoto van Timotheüsschool
  • Schoolfoto van Timotheüsschool
  • Schoolfoto van Timotheüsschool
  • Schoolfoto van Timotheüsschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van de Timotheüsschool in Lelystad. We zijn een reformatorische school. Dat betekent dat wij Gods Woord, de Bijbel, als uitgangspunt nemen van al ons handelen.

De parels van onze school zijn:

1. Bijbelse identiteit

2. veiligheid

3. zorg voor elke leerling

4. ouderbetrokkenheid

5. een lerende school

Onze leerlingen komen uit een grote regio rondom Lelystad, omdat ouders heel bewust kiezen voor de identiteit van de school.

Dit Schoolvenster biedt betrouwbare informatie over wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden.


Met vriendelijke groeten,

G.M. Gerritsen, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelse identiteit
  • Zorg voor elke leerling
  • Ouderbetrokkenheid
  • Veiligheid
  • Een lerende school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven