De Regenboog

Voorhof 4 8212 CA Lelystad

  • Ons gebouw staat in een prachtige groene omgeving met heel veel ruimte. Zowel binnen als buiten.
  • Bij ons is ieder kind welkom. Wij maken geen onderscheid in achtergrond of geloof. Onze school  is de samenleving in het klein.
  • De Regenboog heeft weer het predicaat "voldoende" en ontving cadeaus en felicitaties van wethouder Madelon van Noort.
  • Van gelukkige leraren krijg je gelukkige leerlingen. Wij houden er ook samen de lol in.
  • Op onderzoek uit in de middagen met IPC.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Openbare Basisschool de Regenboog.

De basisschool. Een belangrijke plek waar u uw kind met een gerust hart wilt achterlaten elke dag. Actief, liefdevol, betrokken en met verstand van goed onderwijs, daar staat de Regenboog voor. Het gevoel moet goed zijn. Daarom nodigen wij u van harte uit ook live een kijkje te komen nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig met De vreedzame school
  • Ontdekken met IPC
  • Doen wat bewezen werkt
  • Betrokken en liefdevol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Regenboog ligt rond de 200. Dit aantal verwachten wij voor de aankomende jaren te behouden. Sterker nog, er is weer een lichte groei waarneembaar bij de instroom in de school.

De wijk waar de Regenboog in staat is zeer gemêleerd. Naast leerlingen direct uit de buurt hebben wij ook kinderen op onze school die van verder komen. Deze ouders hebben heel bewust voor onze school gekozen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven