SBO de Kei

Kamp 39 05 8225 HA Lelystad

Schoolfoto van SBO de Kei

In het kort

Toelichting van de school

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier o.a. informatie, visie, feiten en cijfers van onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Vakmanschap
  • Resultaat
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een speciaal basisonderwijs school wat betekent dat plaatsing op onze school alleen kan met een toelaatbaarheidsverklaring die afgegeven wordt door het samenwerkingsverband Lelystad-Dronten. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school van verwijzing.

Als een leerling wordt aangemeld vraagt de school het dossier op om zo in het zorgteam te kunnen bekijken of we als school kunnen bieden wat uw zoon/dochter nodig heeft.
De Kei telt ongeveer 85 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen. Onze maximale groepsgrootte is voor groep 1/2 14 leerlingen en de hogere groepen 17 leerlingen. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld gerelateerd aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, kunnen we hiervan afwijken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven