Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

Klimopzoom 41 2353 RE Leiderdorp

  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Elckerlyc. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori-pedagogiek
  • zelfstandig en verantwoord
  • (Inter)nationaal georienteerd
  • Engels vakonderwijs
  • Hoog niveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elckerlyc is in Leiderdorp e.o. een populaire school en ze heeft een bovenwijkse functie: kinderen komen met regelmaat van wat verder weg dan gemiddeld. Veel ouders weten de weg naar deze school te vinden vanwege haar schoolconcept en goede naam. Het aantal leerlingen stijgt daarom, tegen de (lokale) trend in. Als u deze school wilt kiezen voor uw kind houdt u dan rekening met een mogelijke wachttijd. De Internationale afdeling kent licht schommelende leerlingaantallen; hun ouders gaan immers vanwege hun werk de hele wereld over.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Raadpleeg de schoolgids voor nadere informatie.

Terug naar boven