Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

Klimopzoom 41 2353 RE Leiderdorp

  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Elckerlyc baseert haar verwijzingsadvies op de gevalideerde toetsgegevens die gedurende de hele basisschoolperiode zijn verzameld. In het laatste schooljaar wordt naast de IEP-eindtoets ook nog de NIO-test afgenomen. Deze geeft een goede indruk van de capaciteiten van een kind zonder dat de belasting hoeft te worden ervaren van wat steeds meer het 'eindexamen basisschool' is gaan heten: de cito-eindtoets. In de VO-scholen in de regio worden de doorverwijzingsadviezen van Elckerlyc naar waarde geschat. Er wordt relatief veel doorgestroomd naar hogere vormen van vervolgonderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Elckerlyc verwijst fiks bovengemiddeld door. Deels is dit een gevolg van de populatie; deels omdat Elckerlyc het belangrijk vindt dat kinderen veel leren. De verwachtingen van de school zijn hoog. Kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd. Veiligheid en zelfvertrouwen zijn de basis voor het steeds maar weer aan durven gaan van een nieuwe uitdaging. Kinderen die Elckerlyc bezochten 'kennen en kunnen' dus niet alleen veel: gaandeweg hebben ze ook leren plannen, leerden ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk en zijn ze gericht aangesproken op hun kwaliteiten.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven