Basisschool Sint Paulus

Julianalaan 40 8932 AB Leeuwarden

Schoolfoto van Basisschool Sint Paulus

Het team

Toelichting van de school

Er zijn geen vakleerkrachten binnen ons IKC. .........................................................

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de stamgroepleerkracht proberen wij zoveel mogelijk intern te organiseren. Lukt het niet om het intern op te lossen dan regelen we vervanging door een externe leerkracht. We doen daarbij een beroep op het supportteam van de BMS en Slim onderwijs bemiddeling. Helaas hebben landelijk gezien te maken met een lerarentekort, als gevolg daarvan kan het zijn dat we een stamgroep moet verdelen of u als ouders vragen om voor één of meerdere dagen opvang te regelen. 

In tijden van Corona, waarin we met beperkende maatregelen werken, mogen we stamgroepen helaas niet opdelen en zullen kinderen thuis opgevangen moeten worden. Indien mogelijk zullen de kinderen online lessen volgen.

Het is prettig als we in de situaties samen met de ouders/verzorgers kunnen optrekken. Het is belangrijk dat we de kinderen leren om met verschillende situaties om te gaan. Ieder mens is uniek, maar het is voor ieder fijn als het kinderen lukt om zich aan te passen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze stamgroepleerkrachten zijn breed opgeleid. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars talenten. Niet alle leerkrachten zijn bijv. bevoegd om bewegingsonderwijs te geven. Een doordachte organisatie maakt het mogelijk om kwaliteit en bevoegdheid efficient in te zetten.

Iedere stamgroep heeft een of twee vaste leerkrachten die overzicht heeft/hebben over het gehele aanbod.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met een ritmisch weekplan. Deze is gebaseerd op het aanbod per groep. De ene groep heeft meer tijd nodig voor rekenen en de andere is meer gebaat bij een intensieve spellinginstructie. We stemmen dit af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en daarom is het niet mogelijk om per jaargroep alle vakgebieden in uren uit te splitsen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven