Basisschool Sint Paulus

Julianalaan 40 8932 AB Leeuwarden

Schoolfoto van Basisschool Sint Paulus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen vervangingen zoveel mogelijk intern te organiseren. Het is prettig als we samen met de ouders/verzorgers kunnen optrekken en de kinderen leren om met verschillende situaties om te gaan. Ieder mens is uniek, maar het is voor ieder fijn als het kinderen lukt om zich aan te passen.

Als een van de collega's afwezig is en er kan niet intern worden vervangen dan regelen we vervanging door een externe leerkracht. Helaas is er sprake van een lerarentekort en als gevolg daarvan moeten we een stamgroep soms verdelen of de ouders vragen om voor een of meerdere dagen opvang te regelen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze stamgroepleerkrachten zijn breed opgeleid. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars talenten. Niet alle leerkrachten zijn bijv. bevoegd om bewegingsonderwijs te geven. Een doordachte organisatie maakt het mogelijk om kwaliteit en bevoegdheid efficient in te zetten.

Iedere stamgroep heeft een of twee vaste leerkrachten die overzicht heeft/hebben over het gehele aanbod.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met een ritmisch weekplan. Deze is gebaseerd op het aanbod per groep. De ene groep heeft meer tijd nodig voor rekenen en de andere is meer gebaat bij een intensieve spellinginstructie. We stemmen dit af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en daarom is het niet mogelijk om per jaargroep alle vakgebieden in uren uit te splitsen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven