IKC Sint Paulus

Julianalaan 40 8932 AB Leeuwarden

Schoolfoto van IKC Sint Paulus

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM OP IKC SINT PAULUS!

Ons Jenaplan IKC ligt op een prachtige, ruime, goed bereikbare en groene locatie. Wij bieden onderwijs en opvang volgens de Jenaplanvisie, alles onder één dak. We geven onderwijs aan ongeveer 345 kinderen. Sinne kinderopvang verzorgt de dagopvang 0 tot 4 jaar, de speelleergroep 2 - 4 jaar, voor- en naschoolse opvang 4 - 3 jaar.  

U bent van harte welkom voor een kennismaking met ons team en een rondleiding door het IKC. Dit doen wij bij voorkeur wanneer de kinderen naar school gaan, zo kunt u goed de sfeer proeven en krijgt u een goed beeld van hoe wij werken.
U kunt telefonisch een afspraak maken via: 058 - 212 64 80 of mailen naar directie@sintpaulusschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan - méér dan leren!
  • Samen werken en spelen
  • Communiceren en samen vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven