Prins Constantijnschool

Goudenregenstraat 82 8922 CS Leeuwarden

  • In dit karakteristieke 30-er jarengebouw krijgen ongeveer 130 leerlingen les
  • Veel plezier op het grote schoolplein
  • In dit moderne schoolgebouw krijgen ongeveer 85 kinderen les. We hebben pas een nieuw schoolplein aangelegd met veel bewegingsmogelijkheden
  • Veel ruimte in het aanbod om de wereld te onderzoeken door het werken in thema's
  • Alle kinderen vanaf groep 4 hebben hun eigen iPad. Daarmee kunnen ze hun persoonlijke leerroute volgen voor taal en rekenen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Prins Constantijnschool. Op dit moment zijn we gehuisvest aan de Goudenregenstraat 82 te Leeuwarden. We wachten op vernieuwbouw aan de Willem Sprengerstraat waar we waarschijnlijk in 2020 naar terug verhuizen. We hopen dan dat we een prachtig IKC kunnen betreden waar voor 250 kinderen opvang en onderwijs wordt verzorgd.

Op de Prins Constantijnschool bieden we persoonlijk onderwijs met behulp van iPads en daarbij veel aandacht voor wereldorientatie en 21e eeuwse vaardigheden. Onze school biedt uw kind(eren) een " Stap in de toekomst".

We hopen dat u op deze pagina alle gegevens vindt die u zoekt. Is dat niet het geval? Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek meer over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • toekomst
  • iPads
  • kindvolgend
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • hoe zit de wereld in elkaar?

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de locatie Sprenger hebben we contact met Sinne kinderopvang die de kinderen ophaalt bij school en meeneemt naar de eigen opvang in De Kei.

De locatie Dropping is gehuisvest in MFC Het Mozaiek waar de SKF met het Kinderspeelhuis in hetzelfde gebouw kinderopvang aanbiedt.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven