IKC Prins Constantijn

Willem Sprengerstraat 77 8922 BS Leeuwarden

  • In IKC Prins Constantijn werken we samen met Sinne kinderopvang en PCBO Leeuwarden e.o.
  • Het oude 30-er jaren gebouw is prachtig gecombineerd met de nieuwbouw.
  • De .groepen 1, 2 en 3 vormen het onderbouwcluster. Zij werken in hun eigen lokaal, maar ook op het leerplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken op de Prins Constantijnschool gebruik van een vervangingspool. Meestal zijn er voldoende leerkrachten beschikbaar om een beroep op te doen, maar door krapte in het aanbod kan het tegenwoordig voorkomen dat in tijden bij veel ziekte of afwezigheid geen leerkracht beschikbaar is. Voor die situaties hebben we een andere oplossing gezocht:

Inzet onderwijsassistent in samenwerking met de leerkracht in het lokaal ernaast. Op de Prins Constantijnschool werken 3 onderwijsassistenten die bekend zijn bij de leerlingen en weten welke regels we hanteren op school. Zij kunnen gemakkelijk een groep opvangen en allerlei algemene activiteiten uitvoeren. De instructielessen worden dan gegeven door een andere leerkracht.

Inzet ambulante personeelsleden. Op onze school zijn enkele personeelsleden, zoals directeur, intern begeleider of gedragsspecialist, die ambulante tijd hebben. Als het in hun rooster past dan kunnen zij een groep opvangen en lesgeven.

Groepen combineren. Als de eerste 2 genoemde mogelijkheden er niet zijn, verdelen we de groep waar geen leerkracht is over 4-5 andere groepen, zodat elke groep er 5 leerlingen bij krijgt.

Groep naar huis sturen. Deze maatregel hebben we nog niet hoeven toepassen. Dat gebeurt alleen bij nood en als we van te voren de gelegenheid hebben gehad om de ouders te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De cultuurcoaches en sportcoaches werken ondersteunend aan de lessen van de leerkrachten en sluiten aan bij het thema waar de klas aan werkt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven