IKC Prins Constantijn

Willem Sprengerstraat 77 8922 BS Leeuwarden

  • In IKC Prins Constantijn werken we samen met Sinne kinderopvang en PCBO Leeuwarden e.o.
  • Het oude 30-er jaren gebouw is prachtig gecombineerd met de nieuwbouw.
  • De .groepen 1, 2 en 3 vormen het onderbouwcluster. Zij werken in hun eigen lokaal, maar ook op het leerplein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van IKC Prins Constantijn. We zijn gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw waar we opvang en onderwijs verzorgen aan kinderen van 0-13 jaar. Er zijn twee dagopvanggroepen, een speelleergroep, buitenschoolse opvang en een complete basisschool. Het IKC is open van 7.30 uur tot 18.30 uur.

We hopen dat u op deze pagina alle gegevens vindt die u zoekt. Is dat niet het geval? Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek meer over onze school. U kunt ook op de website www.ikcprinsconstantijn.nl meer informatie vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • toekomst
  • onderzoeken en ontdekken
  • kindvolgend
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven