IKC Prins Constantijn

Willem Sprengerstraat 77 8922 BS Leeuwarden

  • In IKC Prins Constantijn werken we samen met Sinne kinderopvang en PCBO Leeuwarden e.o.
  • Het oude 30-er jaren gebouw is prachtig gecombineerd met de nieuwbouw.
  • De .groepen 1, 2 en 3 vormen het onderbouwcluster. Zij werken in hun eigen lokaal, maar ook op het leerplein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Sinds de zomer van 2018 is de Prins Constantijnschool gecertificeerd als Vreedzame School. Binnen dit programma wordt in elke klas wekelijks een les gegeven over gevoelens en de manier waarop je met elkaar om gaat en er zijn schoolafspraken gemaakt. We merken dat De Vreedzame School werkt op onze school, omdat kinderen bij een ruzietje beter weten hoe ze het moeten oplossen. Het is natuurlijk niet zo dat ruzies en conflicten tussen kinderen helemaal niet meer voorkomen, maar de mate waarin ze voorkomen is teruggelopen en de kinderen weten beter onder woorden te brengen waarom ze iets vervelend vonden. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven