IKC Plataan

Plataanstraat 2 8924 CR Leeuwarden

  • Samen weet je meer
  • Meester Maarten helpt je verder
  • Juf Jacqueline luistert naar de leerlingen
  • Juf Petra denkt mee

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 beoordelen de school met een 8,2 en beoordelen de veiligheid met een 8,4. Een aandachtpunt is het optreden van leerkrachten bij pestgedrag. Leerlingen voelen zich hierin niet altijd gehoord. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Door de erg lage respons op de tevredenheid enquête (14%) kunnen we geen conclusies verbinden aan de uitslag. Om de mening van ouders te horen houden we iedere week een koffieochtend. tijdens deze ochtend worden er thema's besproken en schuift tevens de directie aan om met elkaar in gesprek te gaan. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven