IKC Franciscus

Johan de Walestraat 1 8921 XB Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Er was 92% respons van de leerlingen.
Met 2 items zijn we direct aan de slag gegaan: het formeren van een kinderraad en frequenter schoonmaak van de toiletten.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Slechts 19% van de ouders hebben de enquête ingevuld.
We geven aan de onderzoekers mee dat de enquête echt korter moet.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven