IKC Franciscus

Johan de Walestraat 1 8921 XB Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Er was een goede respons van alle leerlingen groep 5 t/m 8

Conclusie en acties:
 • Alle leerkrachten analyseren de eigen uitkomsten van de Sociale  Veiligheidslijst. Er is een nieuw document ontwikkeld met afspraken rondom Kanvas en de mogelijke vervolgstappen. Dit document is gedeeld binnen het team. De groepsleerkracht onderneemt actie bij hoge zorgscores (twee oranje en 1 rood). Dit kan zijn een kindgesprek en/of een gesprek met ouders. De CPO’er wordt hiervan op de hoogte gesteld.
• Op de website van Kanvas, bij de Sociale Veiligheidslijst kunnen de adviezen worden gelezen voor groepen met hoge zorgscores. 
• Leerkrachten zijn op de hoogte van het Sociale Veiligheidsprotocol en maken hier gebruik van. Het Sociale Veiligheidsplan staat op SharePoint. 
• In de groepen met een hoge zorgscore, met name in de middenbouw, adviseren wij om te kijken naar een weerbaarheidstraining. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Rots en Water. Advies wordt uitgevoerd voor de groepen 5 en 6. Start maart 2022. 
• De afname van de Sociale Veiligheidslijst verplaatsen naar januari (dit besluit neemt de Expertgroep Kanjertraining t.z.t.). De afname in december vindt net plaats voor de Kerstvakantie, wanneer de leerkrachten meer onrust ervaren in de groepen. 
• Nieuwe leerkrachten worden geschoold in de Kanjertraining
• Stagiaires op de hoogte brengen van de werkwijze (bijeenkomst aan het begin van het schooljaar
• Twee jaarlijkse Kanjertraining scholing behouden voor het team.
• Aandacht voor de “Complimentendag” in Maart. In de week van 1-4 Maart besteden we extra aandacht aan een positieve groepssfeer, complimenten geven en krijgen en pesten/plagen.
• Ouders betrekken bij de Kanjertraining door het delen van leskernen. Zodra Covid het toelaat ouders weer uitnodigen om een Kanjerles bij te wonen.
•Groep 5: advies is om de vragenlijst voor af te bespreken met de leerlingen, om zo onduidelijkheden weg te nemen. Wellicht eerst een aantal vragen samen doen of een stagiaire aan bepaalde (NT2) kinderen koppelen.
• Concept stiltehuisje in de middenbouwgang (groepen 4 en 5). Stiltehuisjes geven een plek aan ieder kind! Een plek om op te laden en even weg te zijn van alle prikkels. Kinderen komen in de Stiltehuisjes weer tot zichzelf dankzij verschillende stilte-activiteiten. Ze leren om in de pauzestand te staan en hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Na gebruik van het Stiltehuisje voelt een kind zich beter. Dit levert meer rust in de groep op, een verbeterde concentratie en actieve deelname aan lessen en activiteiten. De Stiltehuisjes helpen niet alleen bij prikkelverwerking maar ook bij emotie-regulatie en lichamelijke ongemakken. Op 4 en 7 maart zal het stilte huisje geplaatst worden, met een aantal lessen door de ontwerper van het stiltehuisje.  

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Slechts 19% van de ouders hebben de enquête ingevuld.
We geven aan de onderzoekers mee dat de enquête echt korter moet.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven