IKC Franciscus

Johan de Walestraat 1 8921 XB Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een integraal kindcentrum. Dit betekent bijvoorbeeld dat tenminste 1 van onze pedagogisch medewerkers vanuit de kinderopvang een onderwijsbevoegdheid heeft. 

Onze groepen worden bewust klein gehouden. Zie hiervoor onze pitch.
Wij hebben 13 groepen en 287 leerlingen. Dat is gemiddeld 22 leerlingen per groep.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Middels eigen BMS-supportteam worden goed opgeleide en ervaren leerkrachten begeleidend ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC Franciscus is een familie IKC met een verlengde leertijd (VLT).
De doelstelling van VLT is dat de ontwikkeling van kinderen een extra impuls krijgt op het gebied van rekenen en taal en dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige activiteiten. De schooltijd voor groep 8 is hiervoor voor onbepaalde tijd met 2 uur per week verlengd.
Voor de overige groepen is er aanbod op aanvraag.
Wij zien VLT als een extra kans voor de kinderen. 
De nadruk van het aanbod ligt op het gebied van onze 4 pijlers Taal, ICT, gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid waarbij de kinderen creatieve, sportieve interesses en talenten ontdekken en ontwikkelen.
Dit verbreedt en versterkt hun algemene ontwikkeling voor hun IQ en hun EQ.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is een continu-rooster.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er is een continu-rooster.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij geven alle kinderen specifieke ondersteuning en gaan uit van de kracht van competenties. We sluiten graag daar aan, waar kinderen goed in zijn. Zo is er apart aanbod voor kinderen die zich makkelijk ontwikkelen en leren (de Plusklas) en apart aanbod voor kinderen die zich minder makkelijk ontwikkelen (nadruk op gepersonaliseerd leren).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven