WereldKidz de Hoogstraat

Hoogstraat 10 3956 NA Leersum

Schoolfoto van WereldKidz de Hoogstraat

In het kort

Toelichting van de school

WereldKidz de Hoogstraat is een basisschool op het terrein van het AZC Leersum. Onze school is vaak de eerste school in Nederland die de kinderen die op het AZC wonen bezoeken. We heten alle kinderen van harte welkom!

Het leren van de Nederlandse taal, lezen en rekenen staan centraal in ons onderwijs. Maar ook wennen aan hoe het gaat op een Nederlandse school, kennismaken met de wereld om ons heen en het ontdekken van eigen talenten zijn belangrijk. Dit alles in een veilig en positief klimaat, waarin ontwikkelen en leren voorop staan.

Kinderen hebben allemaal een andere achtergrond en blijven meestal maar kort (enkele maanden tot een jaar) bij ons op school. We bieden daarom elk kind onderwijs op maat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wees welkom, elk kind telt!
  • Samen leren, samen spelen.
  • Veiligheid, vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Aansluiten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school verschilt van dag tot dag, afhankelijk van de in- en uitstroom van gezinnen op het AZC.
Per jaar bieden wij zo'n 120 leerlingen onderwijs. Het aantal kinderen op school ligt ongeveer tussen de 40 en de 60.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven