Basisschool Sint Jan

Sint Jan Baptistastraat 1 5595 GN Leende

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jan

In het kort

Toelichting van de school

Niet ver van de dorpskern Leende ligt de gemeenschap Leenderstrijp met basisschool St. Jan. Deze school speelt een belangrijke sociale rol. Het is een plek waar ontmoetingen plaatsvinden, waar kinderen leren omgaan met andere volwassenen en kinderen en waar relaties aangegaan worden. St. Jan is de basis in de kleine gemeenschap.

Onze school, die op ontdekkingstocht is naar het anders leren, kenmerkt zich onder andere door: de kleinschaligheid, de intensieve samenwerking tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen, individuele begeleiding, saamhorigheid. teamteaching (extra handen in de groep en daardoor meer zorg op maat), leefstijl (kinderen en volwassenen bewustmaken van hun eigen gedrag en handelen), zelfstandigheid, het zoeken naar de goede balans tussen kindgericht zijn en de kerndoelen, ouders zien als partners, leren in school en leren buiten de school, leren door middel van boeken, met de computer, maar vooral leren met elkaar en leren van elkaar.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool St. Jan.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven