Basisschool Sint Jan

Sint Jan Baptistastraat 1 5595 GN Leende

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jan

Het team

Toelichting van de school

Leerkrachten volgen individuele opleidingen/ trainingen die zij uitdragen binnen het team, middels teamvergaderingen of studiedagen. 

Ook vragen wij externen om onze team-expertise op niveau te brengen en volgen wij als team, teamtrainingen op het gebied van rekenen, taal, lezen en/of de sociaal emotionele ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er op Atalenta niveau vervanging beschikbaar is, wordt die ingezet. Als dat niet het geval is wordt dat intern geregeld door duo-partners of door parttime leerkrachten die extra komen werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het doel is om binnen Atalenta een zo breed mogelijk aanbod te realiseren voor alle aandachtsgebieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven