Openbare Basisschool De Stap

Dr. Martin Luther Kingstraat 2-d 1121 CP Landsmeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Stap

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar onderzoeken wij of de leerlingen tevreden zijn over onze school. Dit doen wij middels een vragenlijst die de leerlingen uit groep 7 en 8 in vullen. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan onze school. 

Met het team bekijken wij de resultaten en onderzoeken wij indien nodig welke acties wij inplannen. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons op het laatste tevredenheidsonderzoek lag met 51% hoog. Bij het stakeholdersgesprek kwamen nog een aantal aandachtspunten naar voren, zoals het schoolplein. De directie heeft toegezegd om in het schooljaar 2021-2022 in gesprek te blijven met ouders om samen na te denken over en samen te werken aan deze aandachtspunten. Een voorbeeld van deze samenwerking is bijvoorbeeld de herinrichting van het schoolplein. 

De algemene trend is dat we ten opzichte van de vorige interne afname een flinke verbetering van de resultaten zien. Dat is voor het team van De Stap een signaal dat de ouders in toenemende mate zien en ervaren dat we een behoorlijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd hebben op De Stap. Uiteraard blijven we volop in ontwikkeling. 

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven