Openbare Basisschool De Speurneus

Haaselt 3 6374 NJ Landgraaf

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Speurneus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Speurneus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Speurneus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Speurneus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Speurneus

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Speurneus

Op OBS de Speurneus zijn alle kinderen welkom, dus zonder onderscheid naar culturele achtergrond, geloof of levensovertuiging. Wij vinden het waardevol dat kinderen van jongs af aan ervaren dat mensen van elkaar verschillen, verschillende talenten hebben, dat niet iedereen dezelfde gewoonten, hetzelfde geloof en dezelfde opvattingen heeft, ook al wonen ze in dezelfde buurt. Wij willen kinderen leren om met de verschillen tussen mensen om te gaan. De kern van openbaar onderwijs is dat verschillen tussen mensen het samen leren, samen werken en samen leven niet in de weg staan. Dat is op onze school niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar en merkbaar!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Eigenaarschap en autonomie
  • Persoonlijke groei
  • Samenwerken
  • Veilig voelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Speurneus had op de teldatum 1 oktober 2021 219 leerlingen. Dit zijn minder kinderen ten opzichte van het daaraan voorafgaande schooljaar doordat er een heel groot aantal kinderen vanuit de groepen 8 onze school hebben verlaten. Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende schooljaren stabiliseren. We zullen dan een school zijn met gemiddeld 220-230 leerlingen. Een mooie middelgrote basisschool waar leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen.

Nieuwe ouders, die onze school graag nader willen leren kennen, zijn altijd welkom voor een kennismakingsbezoek. Daarnaast zijn ouders met hun 3-jarige peuter, welkom op ons maandelijks peuteruurtje, van 11.00-12.00 uur. Voor een data overzicht verwijzen wij naar onze website of schoolkalender.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school kent op vrijdag verschillende eindtijden.

De groepen 1 t/m 4 eindigen om 12.00 uur.

De groepen 5 t/m 8 eindigen om 14.45 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven