IBS De Grienden

Nieuwstraat 8 4926 AX Lage Zwaluwe

  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2014-2015 is een hoge toetsscore behaald, boven de gestelde bovengrens van de inspectie.

Er is veel aandacht besteed aan ambitiedoelen stellen door de leerlingen. Doordat kinderen betrokken waren bij de doelen had dit een positief effect op de eindopbrengsten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op 2 momenten, januari en juni in het schooljaar worden de toetsen afgenomen. Deze worden daarna geanalyseerd om zo weer de basis te vormen voor de verdere planning.

De toetsen worden op 3 niveaus besproken (1. groepsbespreking met de leerkracht, 2. binnen het team en 3. het managementteam).
Daar wordt kritisch gekeken wat de actiepunten zijn voor de komende periode gericht op individuele leerlingen, groep of clustering van leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven