IBS De Grienden

Nieuwstraat 8 4926 AX Lage Zwaluwe

  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte en verloven van leerkrachten worden via het vervangingsbureau van stichting De Waarden ingevuld.

Helaas hebben we te maken met een tekort op de arbeidsmarkt, waardoor het niet altijd lukt om vervanging van buiten de school te krijgen. Als het niet lukt om een afwezige leerkracht te vervangen door iemand uit de vervangingspoule, dan proberen we eerst intern een oplossing te vinden, door een leerkracht met ambulante taken voor de groep te zetten. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de groep verdeeld over andere groepen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 wordt er gewerkt met tien enkelvoudige groepen en drie combinatiegroepen, namelijk groep drie keer een groep 1/2 en één groep 3/4.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven