IBS De Grienden

Nieuwstraat 8 4926 AX Lage Zwaluwe

  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden
  • Schoolfoto van IBS De Grienden

In het kort

Toelichting van de school

De Grienden is een brede basisschool in Lage Zwaluwe met in het gebouw een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang de Roef, bibliotheek Theek 5 en GGD. Basisschool De Grienden is een interconfessionele basisschool, waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn.
Op school willen we samen leren, werken, spelen en groeien.
De leerkrachten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg zodat ze in toenemende mate zelfstandig hun tocht kunnen voortzetten.

De Grienden is:
* Een samenwerkende school
* Een  school om te leren leven
* Een school om te leren
* Een brede kwaliteitschool


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • interconfessioneel
  • samenwerkend
  • continuerooster
  • brede kwaliteitsschool
  • cultuur en sport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat het leerlingenaantal op De Grienden zich zal stabiliseren rond 320 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor aanmelding kinderopvang voor- en naschoolse opvang is De Roef rechtstreeks bereikbaar op 088-4431200 (tussen 9.00-13.30 uur, alle werkdagen)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven