Antoniusschool

Zonnedauwlaan 59 1433 WB Kudelstaart

  • Een mooi groot en groen schoolplein om te spelen.
  • Kinderen leren actief en betrokken
  • We houden van leuke activiteiten waar kinderen in kunnen uitblinken. Vieringen, schooltuin en een zeepkistenrace!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door onze grootte hoeven wij geen klassen naar huis te sturen bij ziekte, verlof of studie. We regelen zelf de vervanging van ons personeel met bekende gezichten voor onze kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een goede start vinden wij belangrijk. We hebben een mooie combinatie van spelen, leren, bewegen en creativiteit. Meer informatie is te lezen in onze schoolgids.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen. Goed onderwijs, een fijne omgeving en succeservaringen dragen hieraan bij. Wij zorgen er daarom voor dat leerlingen zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen door hen te waarderen én uit te dagen! Persoonlijke ontwikkeling heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs naast veel aandacht voor de kernvakken: taal, lezen en rekenen. We bieden alle leerlingen kwalitatieve instructies, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten op hun ondersteuningsbehoefte en waarbij zij worden geactiveerd en uitgedaagd. Verder bieden wij een breed aanbod aan vakken en activiteiten. Zo dragen kennisoverdracht, activiteiten, excursies en lessen bij aan actief leren.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 Voor de doelen van het komende schooljaar verwijzen wij naar de website.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij investeren in een goede start voor uw kind. In groep 1/2 hebben wij veel aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. Een remedial teacher en een motorisch remedial teacher kunnen uw kind helpen met extra aandacht. 

Terug naar boven