Antoniusschool

Zonnedauwlaan 59 1433 WB Kudelstaart

  • Een mooi groot en groen schoolplein om te spelen.
  • Kinderen leren actief en betrokken
  • We houden van leuke activiteiten waar kinderen in kunnen uitblinken. Vieringen, schooltuin en een zeepkistenrace!

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de Antoniusschool, een grote gezellige dorpsschool met talloze mogelijkheden! Bij ons op school is iedereen welkom. We zien het als onze missie dat kinderen onze school verlaten met een sterke basis voor een goede toekomst; gelukkig, zelfstandig en met zelfvertrouwen.

We geven goed onderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goede leerresultaten van kinderen.

We zien graag dat kinderen met een gelukkig gevoel terugkijken op hun basisschooltijd en klaar zijn voor hun volgende stap.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en geluk
  • Goed onderwijs
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zelfstandigheid/zelfvertrouwen
  • Gelijkwaardigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
597
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven