Christelijke Basisschool De Evenaar

Jupiterstraat 139 1562 WP Krommenie

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Evenaar

Het team

Toelichting van de school

Als team zullen wij ons maximaal inzetten voor alle leerlingen en hen helpen het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn als team nooit uitgeleerd en blijven ons constant ontwikkelen. Wij zijn bevlogen professionals en zetten ons met passie in voor onze school en onze leerlingen.

Onze school streeft in haar personeelsbeleid een evenwichtige verdeling in leeftijd en geslacht na. De schoolleiding is zich bewust dat zij afhankelijk is van o.a. de boventallige leerkrachten binnen onze stichting Agora.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof worden diverse mogelijkheden bekeken:

- inzet leerkrachten vanuit de invalpool

- inzet parttime leerkrachten van de school

- inzet onderwijsondersteunend personeel

- inzet gepensioneerd personeel

- verdelen over de andere klassen

- opvang bij aanwezigheid vakdocenten

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft twee keer per week les aan de groepen drie tot en met acht. De groepen één en twee ontvangen spel- en bewegingslessen van hun eigen groepsleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onder taal vallen diverse deelvakken, zoals voorlezen en geletterdheid. De vakken taal en rekenen zijn grotendeels verwerkt in het spelend leren en ontdekken in groep 1 en 2. Dit wordt ook wel de speel-werktijd genoemd. 
Onder beweging valt het buiten spelen en het bewegen in de kleine gymzaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CBS de Evenaar streeft ernaar om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden, gebaseerd op de mogelijkheden van de leerlingen en de school. Naast de basisondersteuning biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben, dit gebeurt zowel binnen als buiten de groep. Als het gaat om leerlingen met leerproblemen worden programma’s zoals Bouw en Connect/Ralfi ingezet.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven