Christelijke Basisschool De Evenaar

Jupiterstraat 139 1562 WP Krommenie

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Evenaar

In het kort

Toelichting van de school

Evenaar... omzien naar elkaar, samen bouwen aan een betere wereld. Dat is ons statement! Dat betekent aan de ene kant veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling; aan de andere kant willen we alle talenten van onze leerlingen benutten om samen, met het kind en zijn ouders te bouwen aan de wereld die komt.

Met dit schoolvenster willen wij u een doorkijkje geven hoe de school het doet! We beseffen ons terdege dat de cijfers, getallen en grafieken slechts één onderdeel van onze school zijn. Het vieren van successen, het schenken van vertrouwen en elk kind keer op keer de kans geven om zich te continu te verbeteren zijn de kernwaarden van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig klimaat
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • De methode Vreedzaam
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Cbs de Evenaar loopt weer op. Wij zien vanuit de onderbouw een groei. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met kinderopvang Boefje zijn de schooltijden en de tijden van Boefje afgestemd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vrije uren en dagen van de school in relatie tot de opvang: op alle studiedagen van de basisschool staat Boefje garant voor opvang, ook na schooltijd 

Met Boefje en de basisschool zijn de principes van doorlopende leerlijnen gemaakt. Zo lopen de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling vanuit kinderopvang door in de basischool. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven