De Hoeksteen

Rosariumpark 182 1561 TZ Krommenie

  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Volgens de plannen wordt er dit kalenderjaar gestart met de bouw van onze nieuwe locatie.
  • Schoolfoto van De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij de schoolpagina van RKBS de Hoeksteen.

De leerkrachten, ondersteuners, schoolleiding en andere medewerkers van RKBS de Hoeksteen zijn elke dag met passie en veel inzet hard aan het werk om al onze leerlingen in een veilige omgeving uitdagend, goed en passend onderwijs te bieden.

De Hoeksteen staat voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige, gestructureerde leeromgeving die door de leerkrachten gewaarborgd wordt. De Hoeksteen is een plek waar kinderen zichzelf kunnen exploreren en een stem hebben binnen hun eigen ontwikkeling en binnen de groep.

Elk kind is uniek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • brede ontwikkeling
  • passend aanbod
  • opbrengst gericht
  • eigenaarschap
  • veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
469
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven