De Hoeksteen

Rosariumpark 182 1561 TZ Krommenie

  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Volgens de plannen wordt er dit kalenderjaar gestart met de bouw van onze nieuwe locatie.
  • Schoolfoto van De Hoeksteen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij de Hoeksteen is er een protocol dat jaarlijks wordt vernieuwd en waarin staat hoe de school omgaat met ziekte en verlof van haar medewerkers. Hoe vaak is het verantwoord dat een onderwijs assistent, IB-er, directielid of andere medewerker voor een groep staat en hoe vaak worden groepen naar huis gestuurd.

Dit document is te vinden op de website van de school bij het tabje protocollen.

                       

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de alle groepen krijgen gymles aangeboden in de gymzaal van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De kleuters hebben een speelzaal binnen het schoolgebouw waar zij een tweede bewegingsles per week hebben.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de kringmomenten worden er reken- en taalspelletjes gedaan.

Gedurende de dag komen veel taal- en rekenmomenten voor; denk aan fruit tellen, leerlingen tellen (hoeveel zijn er vandaag op school, hoeveel zijn er ziek e.d.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

RKBS de Hoeksteen biedt onderwijs aan alle aangemelde leerlingen uit ons voedingsgebied binnen de mogelijkheden die wij hebben en met de expertise die wij kunnen bieden. Op het gebied van kinderen met een TOS (taal ontwikkelings stoornis) hebben wij extra kennis in huis en werken wij samen met Kentalis (Amsterdam en Assendelft)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven