Archipelschool De Sprong

Biggekerksestraat 2 4371 EZ Koudekerke

  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Rechtsachter een collega observeert de leerkracht om coaching te geven aan haar collega.
  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Ons gymlokaal ligt een paar honderd meter van de school.
  • We hebben twee schoolpleinen waar de kinderen kunnen spelen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Sterke punten die hoog score in de leerlingentevredenheid:

-Je leert veel op de Sprong.

-De juf/meester legt goed uit.

-De juf/meester helpt mij goed als het nodig is.

-De regels zijn duidelijk.

Tevredenheid
8,0

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De uitslagen van de oudertevredenheidsmeting kunt U in Vensters zien als download.

(Respons en Resultaten Oudertevredenheid 2017-2018 De Sprong)

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven